Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Maja 2018

14.00-14.50Rejestracja uczestników, kawa powitalna
14:50 – Rozpoczęcie szkolenia
Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
15:00-15:30 – Diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych
Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
15:30-16:00 – Biomarkery choroby Alzheimera
Prof. dr hab. Barbara Mroczko, Kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych i Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
16:00-16:30 – Choroba Alzheimera a depresja
Dr n. med. Jacek Dobryniewski, Podlaskie Centrum Psychogeriatrii
16:30-17:00 – Neurozapalenie w chorobie Alzheimera
Dr n. med. Paweł Muszyński, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
17:00-17:30 – Przerwa kawowa
17:30-18:00 – Choroby neurozwyrodnieniowe – aspekty prawne
Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, Kierownik Zakładu Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
18:00-18:30 – Zgoda pacjenta na zabieg diagnostyczny w aspekcie choroby Alzheimera
Mgr Piotr Mroczko, Zakład Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
18:30-19:00 – Profilaktyka chorób otępiennych
Dr hab. Zyta Beata Wojszel, Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
19:00-19:30 – Choroba Alzheimera – diagnostyka różnicowa
Dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
19.30-22.00Kolacja dla wykładowców i uczestników szkolenia w restauracji hotelowej

25 Maja 2018

09:30-10:10 – Zaburzenia hemostazy związane z wiekiem
Prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
10:10-10:50 – Nowe doustne koagulanty – czy należy je monitorować? Pacjent po udarze – standardy leczenia. Okiem lekarza SOR.
Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
10:50-11:30 – Diagnostyka laboratoryjna zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
Prof. dr hab. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:30-12:00 – Zaliczenie szkolenia w formie testu
Prof. dr hab. Barbara Mroczko, Kierownik naukowy szkolenia
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30 Rozdanie certyfikatów